Badania „na broń”

BADANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ LUB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ:

  • osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń palną, gazową, myśliwską, sportową lub posiadających takie pozwolenie;
  • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
  • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych;
  • strażników gminnych/miejskich;
  • osób ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika;
  • osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa lub ją posiadających.