Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy  – strona główna   www.ptmp.org.pl

 


 


ZAPROSZENIE

 

PLAKAT INFORMACYJNY

PLAN KONFERENCJIUWAGA!

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3 kwietnia 2017 r. wysokość rocznej składki
od dnia 1 stycznia 2018 r. wynosi:

100 zł    dla członków pracujących zawodowo

50 zł    dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana numeru konta bankowego PTMP Oddziału w Rzeszowie. Wpłaty należy kierować na konto:

m Bank    30 1140 2004 0000 3702 7931 5054

Prosimy o dokładne opisywanie przelewu, w tytule należy podać imię
i nazwisko osoby wpłacającej i rok, którego dotyczy wpłata.

 

                                                                       Zarząd Oddziału PTMP w Rzeszowie

 

PTMP o/Rzeszów

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zrzesza osoby zainteresowane medycyną pracy. Działalność Towarzystwa określa Statut Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Oddział PTMP w Rzeszowie zrzesza lekarzy posiadających uprawnienia do badań profilaktycznych pracowników z terenu województwa podkarpackiego. Warunkiem przystąpienia do Towarzystwa jest wypełnienie deklaracji członkowskiej.

Składki

Członkowie PTMP Oddziału w Rzeszowie proszeni są o terminowe opłacanie składek członkowskich pod wskazany numer konta:

m Bank    30 1140 2004 0000 3702 7931 5054

 

Zarząd

lek. med. Alicja Bożek – Sochacka

Przewodniczący

lek. med. Szczepan Jędral

Zastępca Przewodniczącego

lek. med. Magdalena Skoblewska

Skarbnik

lek. med. Judyta Tomasik – Homicka

Sekretarz

lek. med. Wojciech Korkowski

członek

lek. med. Zbigniew Kochanowski

członek

lek. med. Janusz Halak

członek

lek. med. Barbara Działowska-Dzimira

członek

lek. med. Antoni Szynglarewicz

członek

lek. med. Antoni Drelicharz

członek