Poradnia Medycyny Pracy

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie realizuje badania profilaktyczne

– WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE –

Badania wykonywane są dla pracowników, których pracodawcy mają podpisaną umowę

na badania profilaktyczne z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie.