Informacje

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

Pracownia Audiometrii

Pracownia  mieści się w budynku przychodni WOMP.

Zakres badań

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

KONTAKT