Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie realizuje

badania profilaktyczne pracowników – wstępne, okresowe, kontrolne

Badania wykonywane są dla pracowników, których pracodawcy mają podpisaną umowę na badania profilaktyczne z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy
w Rzeszowie zgodnie 
z art. 12 ust. 1 Ustawy o służbie medycyny pracy.


Pliki do pobrania

Prosimy, aby osoby kierowane na badania profilaktyczne zgłaszały się z wypełnioną ankietą o stanie zdrowia.

W znacznym stopniu usprawni i przyśpieszy to czas wykonywania badań profilaktycznych pracowników.

Pracowników skierowanych na badania do naszego Ośrodka prosimy o zgłaszanie się na badania w godzinach 7:00 – 9:00 z aktualnym skierowaniem od pracodawcy oraz dowodem osobistym (lub innym dokumentem ze zdjęciem).

Na badania profilaktyczne nie obowiązuje rejestracja telefoniczna, w dniu badania prosimy o zgłoszenie się do Rejestracji Ośrodka – przyjęcie nastąpi tego samego dnia.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z E STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19

Ze względu na trwający stan zagrożenia epidemicznego prosimy, aby Pracownicy przychodzili wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, ewentualnie rękawiczki) oraz własny długopis.
Pacjenci zobowiązani są do poruszania się na terenie Przychodni w maseczce ochronnej.
Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, zarówno w Rejestracji Ogólnej, jak i przed gabinetami lekarskimi.
Przypominamy o poinformowaniu Pracowników, aby nie zgłaszali się na badania z czynną infekcją (gorączka, uporczywy kaszel, duszności, katar).

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie przypomina, że Pracodawcy nadal mogą skorzystać z uprawnienia nadanego przez ustawę z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która to w art. 12a reguluje kwestię badań profilaktycznych.

Zgodnie z art. 12a zawiesza się wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.