Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie realizuje

badania profilaktyczne pracowników – wstępne, okresowe, kontrolne

Badania wykonywane są dla pracowników, których pracodawcy mają podpisaną umowę na badania profilaktyczne z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy
w Rzeszowie zgodnie 
z art. 12 ust. 1 Ustawy o służbie medycyny pracy.


Pliki do pobrania

Prosimy, aby osoby kierowane na badania profilaktyczne zgłaszały się z wypełnioną ankietą o stanie zdrowia.

W znacznym stopniu usprawni i przyśpieszy to czas wykonywania badań profilaktycznych pracowników.

Pracowników skierowanych na badania do naszego Ośrodka prosimy o zgłaszanie się na badania w godzinach 7:00 – 9:00 z aktualnym skierowaniem od pracodawcy oraz dowodem osobistym (lub innym dokumentem ze zdjęciem).

Na badania profilaktyczne nie obowiązuje rejestracja telefoniczna, w dniu badania prosimy o zgłoszenie się do Rejestracji Ośrodka – przyjęcie nastąpi tego samego dnia.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z COVID-19

W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 1 lipca 2023 r.  został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pracodawca i pracownik są zobowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w zakresie badań profilaktycznych pracowników oraz wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania tego stanu.

 Jednocześnie zgodnie z art. 31m ust. 2 ustawy covidowej, jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż wstępne, okresowe i kontrolne lub badań psychologicznych, wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W artykule tym mowa przede wszystkim o badaniach sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych dla pracowników, których czas odnowienia jest krótszy aniżeli czas wykonania badań okresowych.