Fizjoterapia

Fizjoterapia
Regulamin Pracowni Fizjoterapii
  1. Rejestracja pacjentów oraz wykonywanie zabiegów odbywają się od godziny 30-18.00.
  2. Pacjent, po ustaleniu terminu zabiegów, ma obowiązek pozostawić swoje skierowanie, w zamian otrzymuje kartę zabiegową z numerem oraz listę zleconych zabiegów.
  3. Obowiązkowo pacjent codziennie podpisuje się na skierowaniu potwierdzając swój udział w zabiegach.
  4. Jeżeli pacjent nie zgłosi się na zabiegi pierwszego dnia i nie poinformuje telefonicznie w tym dniu personelu pracowni o swojej nieobecności (choroba, wyjazd, sprawy rodzinne), automatycznie traci ustalony termin i jest wykreślany z kolejki oczekujących.
  5. Brak podpisu pierwszego dnia, nawet jeśli zabieg będzie wykonany, równoważny jest z nieobecnością, pacjent traci możliwość dalszego korzystania z zabiegów.
  6. Zabiegi planowane są na kolejne 10 dni roboczych i tylko w tym czasie będą wykonywane. Zabiegi, które się nie odbyły nie będą realizowane w innym terminie.
  7. Pacjenci zobowiązani są do przestrzegania godzin ustalonych w trakcie rejestracji. W razie kolejki na dany zabieg w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby zarejestrowane na daną godzinę.