Status prawny jednostki

WOMP jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej zarejestrowanym w rejestrze:

 

  • zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego pod numerem 000000010000;
  • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000542.