Informacje

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120

Pracownia EKG

Pracownia  mieści się w budynku przychodni WOMP  (wejście przez gabinet zabiegowy).

Zakres badań

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120