Informacje dla pacjentów

1.Kierowcy posiadający skierowanie na badanie psychologiczne wydane przez starostwo lub policję proszeni są o dokonywanie wcześniejszej rejestracji telefonicznej:

a) kierowcy zatrzymani za kierowanie pojazdem mechanicznym  w stanie nietrzeźwości – pod numerem telefonu (17) 300 03 50,

b) kierowcy skierowani w wyniku spowodowania wypadku drogowego oraz kierowcy skierowani za przekroczenie liczby punktów karnych – pod numerem telefonu (17) 854 68 46.

2.Na badanie należy zgłosić się wypoczętym i zdrowym.

3.Przed badaniem psychologicznym nie należy spożywać alkoholu przez okres co najmniej dwóch dni.

4.Na badanie należy zgłosić się z dowodem osobistym, oryginalnym skierowaniem i prawem jazdy (w przypadku kierowców) oraz z okularami (w przypadku osób ich używających).

Pliki do pobrania:

Wzory skierowań na badanie i konsultację

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów.

Zakres badań

W oparciu o Ustawę o kierujących pojazdami wykonywane są badania:

 • kandydatów na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • kierujących pojazdem silnikowym w stanie nietrzeźwości,
 • kierowców przekraczających liczbę 24 punktów karnych,
 • kierowców będących sprawcą wypadku drogowego,
 • kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 • instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

W oparciu o Ustawę o transporcie drogowym wykonywane są badania psychologiczne kierowców wykonujących przewóz osób, rzeczy i materiałów niebezpiecznych.

Ponadto także wykonywane są badania psychologiczne:

 • Kandydatów i kierowców uprawiających sporty rajdowe i żużlowe,
 • Badanie i badanie odwoławcze osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • Badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
 • Badanie osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Badanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora, asesora,
 • Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa,
 • Badanie i badanie odwoławcze strażników miejskich i gminnych,
 • Badanie i badanie odwoławcze osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • Badanie inspektorów transportu drogowego,
 • Testy organiczne,
 • Skala Inteligencji Wechslera WAIS – R(PL).

Z zakresu ustawy o medycynie pracy wykonywane są badania:

 • operatorów wózków, suwnic oraz ciężkich sprzętów budowlanych,
 • pracowników wykonujących prace na wysokości,
 • osób wykonujących pracę wymagającą stałego dopływu informacji, związaną z odpowiedzialnością, decyzyjnością i koncentracją uwagi,
 • osób kierujących pojazdami służbowymi na potrzeby zakładu pracy.

UWAGA
Badania psychologiczne wykonywane na rzecz pracowników posiadających skierowanie od pracodawców w ramach badań profilaktycznych, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT