Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy świadczy usługi medyczne dla osób ubezpieczonych w ramach umowy z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni).

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) w ramach NFZ jest częścią systemu opieki zdrowotnej, której zadaniem jest zapewnienie wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń dostępu do kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) realizowane są świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne w zakresie medycyny ogólnej i rodzinnej. W naszej Poradni POZ zapewniamy opiekę pacjentom po ukończeniu 18 roku życia.

Aby zostać naszym pacjentem wystarczy wypełnić deklarację wyboru lekarza rodzinnego i/lub pielęgniarki środowiskowej. Można to zrobić osobiście w rejestracji (wypełniając odpowiedni druk – wzory poniżej) lub drogą internetową za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Zespół lekarzy:

lek. Magdalena Dziedzic-Matejko – specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog (istnieje możliwość złożenia deklaracji wyboru jako lekarza rodzinnego)

lek. Elżbieta Otulak-Michalik – specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z medycyny pracy (istnieje możliwość złożenia deklaracji wyboru jako lekarza rodzinnego)

lek. Tomasz Bilkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Paweł Piszczek, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Paulina Szul, specjalista chorób wewnętrznych

 

Zespół pielęgniarek środowiskowych:

Katarzyna Jasina

Barbara Wiczkowska

GODZINY PRACY:

Opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy świadczenia realizują placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wykaz placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Podkarpaciu:

https://www.nfz-rzeszow.pl/pacjenci/aktualnosci/pacjenci-informacje-ogolne/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna,art901/

REJESTRACJA

W celu odbycia wizyty osobistej u lekarza lub wykonania teleporady  wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Można tego dokonać:

–  osobiście (w godz. 07:15-18:00)

– telefonicznie (numery telefonów podane są poniżej)

– drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: rejestracja-poz@womp.rzeszow.pl

w godz. 7:15 – 14:35

(17) 854-64-09

w godz. 7:15 – 18:00

(17) 854-67-43

TELEPORADY

Na życzenie pacjenta istnieje możliwość udzielenia teleporady.

RECEPTY

Pacjentów stale przyjmujących leki zachęcamy do zamówienia recepty drogą telefoniczną (17 854 67 43,  17 854 64 09) lub zdalną za pomocą formularza na stronie  http://womp.rzeszow.pl/erecepta/

Informację o wystawionych receptach (kody dostępu) można uzyskać:

– na swoim koncie IKP,

– osobiście w rejestracji,

– telefonicznie.

Jeżeli pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta  zachęcamy do jego założenia (www.pacjent.gov.pl).

W obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie funkcjonują dostępne dla pacjentów Poradni Lekarza Rodzinnego:

– Laboratorium Diagnostyczne (pobieranie materiału diagnostycznego odbywa się od poniedziałku do piątku, w godz.: 07:30-10:00, większość wyników badań dostępnych jest tego samego dnia; istnieje możliwość sprawdzenia wyników on-line)

– Pracownia Diagnostyki Obrazowej (możliwość wykonania RTG, USG)

– Zakład Rehabilitacji

– Gabinet Szczepień

– Poradnie Specjalistyczne (neurologiczna, urologiczna, otorynolaryngologiczna, audiologiczno-foniatryczna, chorób metabolicznych, chirurgiczna)

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

  • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Świadczenia pielęgniarki POZ obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, takie jak:

  • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
  • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
  • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Uwagi:

W zakładce laboratorium: informacje jak przygotować się do badań.

W zakładce diagnostyka obrazowa: informacje jak przygotować się do badań.