UWAGA

 BADANIA LOTNICZO LEKARSKIE ZOSTAJĄ ZAWIESZONE – NIE BĘDĄ PRZEPROWADZANE DO ODWOŁANIA


Realizujemy badania i wydajemy orzeczenia w zakresie wymagań zdrowotnych dla:

 • klasy 2 i LAPL (badania wstępne i okresowe),
 • klasy 3 (tylko badania okresowe),
 • kandydatów na członków personelu pokładowego oraz personelu pokładowego (Cabin Crew),
 • kandydatów na członków personelu lotniczego oraz personelu lotniczego (orzeczenia krajowe w zakresie spełniania wymagań klasy 2 i 3).

Badania przeprowadza uprawniony lekarz orzecznik medycyny lotniczej lek. med. Alicja Bożek – Sochacka.
Na miejscu pobierany jest materiał do badań laboratoryjnych oraz wykonywane są badania EKG, spirometryczne, audiometryczne.
Ponadto przeprowadzane są konsultacje specjalistyczne (neurologiczna, okulistyczna, laryngologiczna).

Informacja

Badania przeprowadzane są we wtorki i piątki po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu:

(17) 854-64-09

(17) 854-67-43

Na badania należy zgłosić się na czczo między godziną 7.00 a 7.30.

Cennik badań lotniczo-lekarskich:

Badania wstępne Badania okresowe
Klasa II i LAPL 350 zł 300 zł
Klasa III 200 zł
Personel pokładowy 300 zł 230 zł

Podane wyżej ceny obejmują koszt:

 • badań laboratoryjnych,
 • konsultacji specjalistycznych,
 • EKG,
 • badania przez uprawnionego lekarza orzecznika,
 • wydania dokumentu ‚orzeczenie lekarskie’ oraz czynności administracyjnych związanych
  z rejestracją badanego, opracowaniem dokumentacji medycznej oraz powiadomieniem ULC
  o wyniku przeprowadzonych badań lotniczo-lekarskich.W przypadku konieczności wykonania innych, nie wymienionych wyżej badań, obowiązuje cennik badań Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.