Informacje ogólne

Godziny pracy

Laboratorium analityczno-toksykologiczne WOMP w Rzeszowie
Godziny pracy 7:00-14:35
Godziny pobierania materiału 7:30-10:00
Godziny wykonywania kapilaroskopii 10:30-12:30

Informacje dla pacjenta

Pracownie w Laboratorium

 • HEMATOLOGIA
 • BIOCHEMIA
 • ANALITYKA OGÓLNA
 • KAPILAROSKOPIA
 • KOAGULOLOGIA

Tryb zgłaszania się do laboratorium:

 • Na badania laboratoryjne pacjent zgłasza się w godzinach od 7:30 do 10:00  ze skierowaniem wystawionym przez lekarza
 • Uczniowie do 11:00
 • Na badania laboratoryjne zgłaszamy się z dokumentem potwierdzającym tożsamość

Przygotowanie do badań

 

Przed pobraniem materiału do badań laboratoryjnych należy się odpowiednio przygotować (w niektórych przypadkach dostosować się do szczególnych zaleceń) co zapewni uzyskanie wiarygodnego wyniku.

Badania

BADANIE / POBÓR KRWI

 • Należy zgłosić się do laboratorium w godzinach 7:30 – 10:00 będąc NA CZCZO (nie przyjmować posiłków co najmniej 10-12 godzin przed badaniem) i jeśli to możliwe przed przyjęciem leków
 • Przed pobraniem materiału do badań należy unikać stresu i znacznego wysiłku fizycznego
 • W przypadku testu obciążenia glukozą należy zgłosić się do laboratorium na godzinę 7:30 (pierwsze pobranie krwi) z wykupioną w aptece glukozą. Przygotowując się do badania zaleca się aby w dniu poprzedzającym badania ostatni posiłek był nie później niż do godziny 18.

BADANIE MOCZU

 • Badanie ogólne moczu (mocz z pierwszej porannej iniekcji) należy zebrać do jednorazowego plastikowego pojemnika (pojemniki są dostępne w każdej aptece); próbkę należy dostarczyć do laboratorium w ciągu dwóch godzin od pobrania
 • Dobowa zbiórka moczu (pierwszą porcje moczu należy odrzucić notując jednocześnie godzinę; następnie zbierać przez 24 godziny łącznie z ostatnią porcją oddana o tej samej godzinie dnia następnego). Zmierzyć pojemność i zanotować na próbce dostarczonej do laboratorium
 • Mocz na badanie porfiryn należy zebrać do ciemnego naczynia, chronić przed światłem słonecznym

KAPILAROSKOPIA

  • Badanie jest wykonywane w godzinach 10:30 – 12:30 Przed rozpoczęciem badania należy w miarę możliwości ogrzać dłonie, a w okresie 2 tygodniowym poprzedzającym badanie zrezygnować z wszelkich zabiegów kosmetycznych dłoni.

Wyniki badań dla pacjentów

 • Dostarczane są do gabinetów lekarzy medycyny pracy
 • POZ – do rejestracji
 • Pozostałe do gabinetów lekarzy kierujących

INFORMUJEMY, ŻE NIE UDZIELAMY TELEFONICZNIE INFORMACJI O UZYSKANYCH WYNIKACH BADAŃ

Personel laboratorium

Stanowi wykwalifikowana kadra pracowników:

 • Kierownik Laboratorium – specjalista Analityki Klinicznej II stopnia
 • Diagnosta Laboratoryjny
 • Starsi Technicy Analityki Medycznej

W trosce o jakość i wiarygodność uzyskiwanych wyników, a także w związku z ciągłym rozwojem medycyny laboratoryjnej, pracownicy laboratorium dbają o doskonalenie zawodowe. Korzystamy z fachowego piśmiennictwa, jesteśmy członkami PTDL, uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Zapewnienie jakości badań

Systemem Zarządzania Jakością w laboratorium objęte są wszystkie etapy procesu diagnostycznego:

 • FAZA PRZEDANALITYCZNA – rejestracja pacjenta, weryfikacja danych, sprawdzenie przy pobraniu do badań, przechowywanie odczynników, przeglądy aparatury
 • FAZA ANALITYCZNA – przechowywanie, przygotowanie materiału do badań, kontrola jakości wykonywanych oznaczeń, weryfikacja wyników
 • FAZA POSTANALITYCZNA – opracowanie i autoryzacja wyników badań, rozdział i wydanie wyników, archiwizacja danych.

Każdy parametr oznaczony w naszym laboratorium podlega wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z określeniem precyzji dokładności stosowanej we współpracy z systemem STANDLAB.

Uczestniczymy też w krajowych i międzynarodowych sprawozdaniach wiarygodności analiz medycznych potwierdzanych corocznymi zaświadczeniami i certyfikatami.

 • Uczestniczymy w sprawdzianach organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej
 • Systemy oceny wiarygodności Analiz Medycznych – międzynarodowy sprawdzian LABQUALITY

KONTAKT

– w razie pytań prosimy o kontakt

(17) 854-68-30

w godzinach 7:00 – 14:35