Dyrektor

p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

Janusz Solarz

Zadania i kompetencje: p.o. Dyrektora kieruje Ośrodkiem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem oraz jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

Kontakt:

SEKRETARIAT tel./fax (17) 854 60 28

e-mail: sekretariat@womp.rzeszow.pl