Poradnia Medycyny Pracy

Szanowni Pracodawcy,

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

z dniem 3 czerwca 2020 r.

WZNAWIA

badania profilaktyczne pracowników w pełnym zakresie.

 

Prosimy wszystkich zainteresowanych o uważne zapoznanie się z obowiązującymi zasadami przyjmowania Pracowników kierowanych na badania profilaktyczne:

 • Prosimy Pracowników o zgłaszanie się na badania profilaktyczne w godzinach między
  7:00 – 9:00 ze skierowaniem od Pracodawcy oraz dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.
 • Prosimy o wcześniejsze wypełnienie przez Pracownika Oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia dostępnego na stronie http://womp.rzeszow.pl/poradnia-medycyny-pracy/ ankieta dla medycyny  Wypełnione oświadczenie pracownik przekazuje lekarzowi medycyny pracy przed rozpoczęciem badania.
 • Orzeczenia lekarskie po zakończonym badaniu profilaktycznym będą wydawane zgodnie
  z postanowieniami umowy zawartej między Pracodawcą a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie.
 • Prosimy, aby Pracownicy przychodzili wyposażeni w maseczki, rękawiczki ochronne oraz długopis.
 • Prosimy Pracowników o zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób, zarówno
  w rejestracji, jak i przed gabinetami lekarskimi.

Przypominamy o poinformowaniu Pracowników, aby nie zgłaszali się na badania z czynną infekcją (gorączka, uporczywy kaszel, duszności, katar).

Szanowni Pracodawcy, zwracamy się z prośbą o kierowanie na badania profilaktyczne
w pierwszej kolejności tych Pracowników, u których termin badań dobiegł końca lub jego koniec nastąpi w ciągu najbliższych dni.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie stara się przyjąć jak największą liczbę Pracowników, z jednoczesnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa niezbędnych
w czasie epidemii. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Telefony kontaktowe do rejestracji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie:

17 854-64-09 czynny w godz. 7.15 – 14.00

17 854-67-43 czynny w godz. 7.15 – 18.00

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW – WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE

Prosimy, aby osoby kierowane na badania profilaktyczne zgłaszali się z wypełnioną ankietą o stanie zdrowia. W znacznym stopniu usprawni i przyśpieszy to czas wykonywania badań profilaktycznych pracowników.

ANKIETA DLA MEDYCYNY PRACY

 

Lekarze Orzecznicy  Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

 

lek. med. Alicja Bożek-Sochacka

specjalista medycyny pracy, specjalista rehabilitacji medycznej; posiada uprawnienia do:

J- uprawnienia do badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego,

uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się do kierowania pojazdami (art.123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997-prawo o ruchu drogowym,

T- uprawnienia do badań pracowników wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych,

uprawnienia do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2, 3, LAPL i orzeczeń krajowych dla kandydatów na członków personelu lotniczego oraz personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz personelu pokładowego

 

poniedziałek 9:00  –  16:35
wtorek 7:00  –  14:35
środa 9:00  –  16:35
czwartek 7:00  –  14:35
piątek 7:00  –  14:35

 

 

lek. Szczepan Jędral

specjalista medycyny pracy; posiada uprawnienia do:

J- uprawnienia do badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego

uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się do kierowania pojazdami (art.123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997-prawo o ruchu drogowym,

uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osób ubiegających się o pozwolenie na broń,

T- uprawnienia do badań pracowników wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych,

w zakresie medycyny podróży uprawniający do starania się o uzyskanie Certyfikowanego Ośrodka Medycyny Podróży

poniedziałek 7:30  –  14:30
wtorek 7:30  –  14:30
środa 7:30  –  14:30
czwartek 7:30  –  14:30
piątek 7:30  –  14:30

 

 

lek. med. Tomasz Krzyżanowski

specjalista medycyny transportu; posiada uprawnienia do:

J- uprawnienia do badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego

uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się do kierowania pojazdami (art.123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997-prawo o ruchu drogowym

T- uprawnienia do badań pracowników wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych

uprawnienia do orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych

uprawnienia do badań pracowników wykonujących pracę na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

w zakresie medycyny podróży uprawniający do starania się o uzyskanie Certyfikowanego Ośrodka Medycyny Podróży

poniedziałek
wtorek 7:00  –  13:30
środa 7:00  –  13:30
czwartek
piątek

 

lek. med. Bożena Jagieła-Kłos

specjalista medycyny pracy, specjalista neurolog; posiada uprawnienia do:

uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się do kierowania pojazdami (art.123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997-prawo o ruchu drogowym

poniedziałek 7:30  –  14:30
wtorek 7:30  –  14:30

 

lek. med. Michał Korzeniowski

specjalista medycyny pracy

czwartek 7:00  –  14:00
piątek 7:00  –  14:00

Lekarze Rezydenci (w trakcie specjalizacji) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW – WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE


W Dziale Profilaktyczno-Leczniczym utworzono następujące poradnie:

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ

 

KONTAKT

W sprawie informacji nt. profilaktycznych badań lekarskich, ofert oraz podpisywania umów prosimy o kontakt z  Sekcją Administracyjno-Gospodarczą pod numerem:

(17) 17 866 75 68

lub mailowo a.kotula@womp.rzeszow.pl